درباره ما

هدف صنایع چوب فرهنگ در قرن جدید کمک به آسایش و راحتی شما در خانه است.
خانه اینک محل ارتباط با خانواده ، استراحت و همچنین محل کار ما نیز خواهد بود.
ما با تولید محصولات جدید و سازگار با نیازهای شما در خانه ، با شما هستیم.
آن گاه که در کتابخانه ها مشغول مطالعه هستید ، یا به عنوان کارمند در محل کار خود ساعت ها به سر می برید یا به عنوان یک مدیر در اتاق کار خود پذیرای مراجعین هستید ، هدف صنایع چوب فرهنگ تأمین آسایش و راحتی شماست

تاریخچه صنایع چوب فرهنگ

هدف اولیه ما تولید تجهیزات کتابخانه ، با کیفیت بالا جهت استفاده طولانی مدت در مراکز فرهنگی و دانشگاهی
گام اول : خرید و تجهیز دفتر فروش اولیه و تولید اولین سری قفسه کتابخانه و میز تحریر توسط کارگاه هایی که از قبل شناسایی شده بودند.
گام دوم : ارتقاء کیفیت تولیدات و تنوع بخشیدن به آن ، برای تحقق این هدف مواد اولیه توسط ما خریداری شده و در اختیار کارگاه ها برای تولید با استانداردهای ما قرار می گرفت.

گام اول: خرید محل فعلی کارخانه و بازسازی آن
گام دوم: تجهیز کارخانه با دستگاه های اولیه و سنتی
گام سوم: جذب نیروهای انسانی و شروع تولیدات در مجموعه فرهنگ
گام چهارم: خریداری و الحاق بخش جدید به محموعه قبلی
گام پنجم: دایر کردن کارگاه رنگ و رویه کوبی به صورت کامل
گام ششم: غیر از کیفیت و سادگی ، زیبایی محصولات بیشتر مورد توجه قرار گرفت
گام هفتم: توسعه تولیدات و نگاه به نیازهای خانگی مشتریان

گام اول: به روزرسانی دستگاه ها برای کاهش صدمات انسانی ، افزایش کیفیت محصولات و سرعت بخشیدن به خط تولید
در این مرحله دستگاه های اروپایی و تایوانی جایگزین دستگاه های قدیمی گردیدند
گام دوم: خرید دفتر فروش در منطقه یاف آباد تهران جهت توسعه فروش به تهران و سایر شهرستان ها و ارتباط مناسب با مشتریان سراسر کشور و شرکت در نمایشگاه هافکس 2017

گام اول: نگاه به آینده ، پرداخت به نیازهای خانگی در عصر فضای مجازی
هدف پیش روی ما دکوراسیون ، مبلمان خانگی و کالای مدرن خانگی قرار گرفت.
گام دوم: دستگاه های مدرن جدید جهت رسیدن به اهداف فوق خریداری گردیده و در خط تولید قرار گرفت.اینک صنایع چوب فرهنگ در کنار برند جدید خود به نام « پاسار» خیز بلندی جهت کسب جایگاه شایسته فروش در بازار خانگی برداشته است.

معرفی مدیران

مدیرعامل

محسن امیرجانی

مدیر فروش

محمد پهلوان

مدیر مالی

محمد شریف آبادی

مدیر پشتیبانی

علی کوهستانی

اعتبارات