1400-09-16 11:33:51
مدیر فروش
محمد پهلوان

ما معلم هستیم ، از آن دسته معلمانی که به کلاس و کتاب های درسی هیچگاه قانع نبوده اند. پس در هر کجا بوده ایم توسعه و یا تأسیس کتابخانه در صدر اولویت های ما قرار داشته است. غیر از تهیه کتاب که نیاز به منابع مالی داشت ، تهیه تجهیزات کتابخانه که معمولا هم چوبی می باشند یکی از مشکلات اساسی بود ، پیدا کردن تولیدکنندگان حرفه ای در این رشته کار مشکلی بود که شاید در سطح کشور از انگشتان یک دست نیز کمتر بودند.این مسئله ما را بر آن داشت ، پس از معلمی ، لباس کارآفرینی بر تن نماییم و مجموعه تولیدی صنایع چوب فرهنگ را در سال 1374 تأسیس نماییم.

ایمیل: shahidi@farhangwood.com