1400-09-16 11:38:25

با واحد پشتیبانی تماس بگیرید و مشکل را اطلاع دهید ،

کارشناس مربوطه ازطریق عکس ارسالی شما و یا بازدید حضوری مشکل را بررسی کرده و نحوه رفع مشکل را با شما در میان می گذارد، پس از توافق شما با کارشناس ، فرآیند رفع مشکل شروع می گردد.

شماره پشتیبانی:

Your email address will not be published. Required fields are marked *