راه های ارتباطی

نمایشگاه و دفتر فروش قم

قم – 75 متری عماریاسر – بین خیابان قدوسی و تعاون – پلاک 269 – کدپستی 3719151762
تلفن 37779393 و 37775353 – 025 تلفکس 37774142

ساعت کار : 8 – 14 و 16:30 – 20:30


کارخانه

قم میدان 72 تن – جاده کوه سفید کوچه 9 پلاک 8 کدپستی 3718156415
تلفن 36550595 و 36551313 – 025

ساعت کار : 7 – 13 و 14 – 18


• سایت www.farhangwood.com
• پیج اینستاگرام farhangwood@