1400-09-16 13:21:38
ضمانت نامه

به اطلاع کلیه مشریان محترم می رسانیم که کلیه تولیدات صنایع چوب فرهنگ دارای سه سال ضمانت می باشند

 

تلفن خدمات پس از فروش: 36551313-025

09125518362

 

توجه** مواردی که شامل ضانت نمی شود:

1- عدم استفاده صحیح 2- آسیب ناشی از ضربات سخت یا آب گرفتگی 3-آسیب های ناشی از حمل و نقل نادرست 4- قرار گرفتن در محیط باز 5-پارگی و خطوط ناشی از اجسام تیز

Your email address will not be published. Required fields are marked *