1400-09-16 12:23:15
بازدید سرگروه های آموزش صنعت چوب آموزش و پرورش

سرگروه های آموزش صنعت چوب ادارات آموزش و پرورش سراسر کشور در روز 22 اسفند از کارخانه صنایع چوب فرهنگ بازدید بعمل آوردند.
در این بازدید، مدیر محترم صنایع چوب فرهنگ میهمانان را با کم و کیف و گستره فعالیت ها و تنوع تولیدات صنایع چوب فرهنگ آشنا نمودند

2 نظرات

 • Martha Stewart Posted 9 تیر 1395 11:19 ق.ظ
  Your comment is awaiting moderation.

  خیلی عالی

  • Mike Newton Posted 9 تیر 1395 11:20 ق.ظ
   Your comment is awaiting moderation.

   سایت خوب و پر محتوایی دارید

Your email address will not be published. Required fields are marked *