درباره ما

هدف صنایع چوب فرهنگ در قرن جدید کمک به آسایش و راحتی شما در خانه است.
خانه اینک محل ارتباط با خانواده ، استراحت و همچنین محل کار ما نیز خواهد بود.
آن گاه که در کتابخانه ها مشغول مطالعه هستید ، یا به عنوان کارمند در محل کار خود ساعت ها به سر می برید یا به عنوان یک مدیر در اتاق کار خود پذیرای مراجعین هستید ، هدف صنایع چوب فرهنگ تأمین آسایش و راحتی شماست

محصولات ما

هدف اولیه ما تولید تجهیزات کتابخانه ، با کیفیت بالا جهت استفاده طولانی مدت در مراکز فرهنگی و دانشگاهی
گام اول : خرید و تجهیز دفتر فروش اولیه و تولید اولین سری قفسه کتابخانه و میز تحریر توسط کارگاه هایی که از قبل شناسایی شده بودند.
گام دوم : ارتقاء کیفیت تولیدات و تنوع بخشیدن به آن ، برای تحقق این هدف مواد اولیه توسط ما خریداری شده و در اختیار کارگاه ها برای تولید با استانداردهای ما قرار می گرفت.
گام اول: خرید محل فعلی کارخانه و بازسازی آن
گام دوم: تجهیز کارخانه با دستگاه های اولیه و سنتی
گام سوم: جذب نیروهای انسانی و شروع تولیدات در مجموعه فرهنگ
گام چهارم: خریداری و الحاق بخش جدید به محموعه قبلی
گام پنجم: دایر کردن کارگاه رنگ و رویه کوبی به صورت کامل
گام ششم: غیر از کیفیت و سادگی ، زیبایی محصولات بیشتر مورد توجه قرار گرفت
گام هفتم: توسعه تولیدات و نگاه به نیازهای خانگی مشتریان

مشتریان ما

هدف اولیه ما تولید تجهیزات کتابخانه ، با کیفیت بالا جهت استفاده طولانی مدت در مراکز فرهنگی و دانشگاهی
گام اول : خرید و تجهیز دفتر فروش اولیه و تولید اولین سری قفسه کتابخانه و میز تحریر توسط کارگاه هایی که از قبل شناسایی شده بودند.
گام دوم : ارتقاء کیفیت تولیدات و تنوع بخشیدن به آن ، برای تحقق این هدف مواد اولیه توسط ما خریداری شده و در اختیار کارگاه ها برای تولید با استانداردهای ما قرار می گرفت.
گام اول: خرید محل فعلی کارخانه و بازسازی آن
گام دوم: تجهیز کارخانه با دستگاه های اولیه و سنتی
گام سوم: جذب نیروهای انسانی و شروع تولیدات در مجموعه فرهنگ
گام چهارم: خریداری و الحاق بخش جدید به محموعه قبلی
گام پنجم: دایر کردن کارگاه رنگ و رویه کوبی به صورت کامل
گام ششم: غیر از کیفیت و سادگی ، زیبایی محصولات بیشتر مورد توجه قرار گرفت
گام هفتم: توسعه تولیدات و نگاه به نیازهای خانگی مشتریان

راه های ارتباطی

نمایشگاه و دفتر فروش قم
قم – ۷۵ متری عماریاسر – بین خیابان قدوسی و تعاون – پلاک ۲۶۹ – کدپستی ۳۷۱۹۱۵۱۷۶۲
تلفن ۳۷۷۷۹۳۹۳ و ۳۷۷۷۵۳۵۳ – ۰۲۵ تلفکس ۳۷۷۷۴۱۴۲
ساعت کار : ۸ – ۱۴ و ۱۶:۳۰ – ۲۰:۳۰

نمایشگاه و دفتر فروش تهران
تهران – بازار مبل یافت آباد – خیابان شاندیز – خیابان آقانوری – خیابان تقی زاده – مجتمع تجاری پرسپولیس – طبقه ۳ پلاک ۶۳
کدپستی ۱۳۶۱۶۴۶۸۴۷
تلفن ۶۶۳۱۵۳۱۱ و ۶۶۱۴۶۱۳۷ – ۰۲۱ تلفکس ۶۶۳۱۵۲۳۴
بازدید از نمایشگاه تهران با هماهنگی قبلی مقدور می باشد

کارخانه
قم میدان ۷۲ تن – جاده کوه سفید کوچه ۹ پلاک ۸ کدپستی ۳۷۱۸۱۵۶۴۱۵
تلفن ۳۶۵۵۰۵۹۵ و ۳۶۵۵۱۳۱۳ – ۰۲۵
ساعت کار : ۷ – ۱۳ و ۱۴ – ۱۸