1400-09-16 10:54:54
سالن کنفرانس مجمع امام صادق (ع)

موارد استفاده شده در پروژه:

1- صندلی دامون دسته دار

2- صندلی شوکا

3- جلومبلی و عسلی غزال

4- میز استاد

5- تریبون ایستاده

Your email address will not be published. Required fields are marked *